X KRAJOWE FORUM
INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ
pod hasłem
BEZPIECZNA, INNOWACYJNA I DOSTĘPNA INFORMACJA
PERSPEKTYWY DLA SEKTORA USŁUG INFORMACYJNYCH
W SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZY

organizowane przez
POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI NAUKOWEJ
przy współpracy

Międzynarodowego Towarzystwa Organizacji Wiedzy
(International Society for Knowledge Organization - ISKO), ISKO PL

22 - 25 września 2009
ZAKOPANE