XI KRAJOWE FORUM
INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ

pod hasłem

CZŁOWIEK W PRZESTRZENI INFORMACYJNEJ
organizowane przez
POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI NAUKOWEJ
przy współpracy

Międzynarodowego Towarzystwa Organizacji Wiedzy
(International Society for Knowledge Organization - ISKO), ISKO PL

20 - 23 września 2011
ZAKOPANE