XII KRAJOWE FORUM
INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJSPOŁECZEŃSTWO - INFORMACJA - INNOWACJE
WYZWANIA ERY CYFROWEJ

organizowane przez

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI NAUKOWEJ
przy współpracy

Międzynarodowego Towarzystwa Organizacji Wiedzy
(International Society for Knowledge Organization - ISKO), ISKO PL

24 - 27 września 2013
ZAKOPANE

Konferencja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego