XIII KRAJOWE FORUM
INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ


INFORMACJA NAUKOWA NA JEDNOLITYM RYNKU CYFROWYM

Badania – Rozwój – Innowacjeorganizowane przez

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI NAUKOWEJ
przy współpracy

Międzynarodowego Towarzystwa Organizacji Wiedzy
(International Society for Knowledge Organization - ISKO), ISKO PL

23 - 25 września 2015
ZAKOPANE

Konferencja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(Działania Upowszechniające Naukę – Umowa nr 1353/P-DUN/2015)