XIV
Krajowe FORUM
Informacji Naukowej i Technicznej


INNOWACJE – BADANIA NAUKOWE – TECHNOLOGIE
W EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI INFORMACYJNEJorganizowane przez

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI NAUKOWEJ
przy współpracy

Międzynarodowego Towarzystwa Organizacji Wiedzy
(International Society for Knowledge Organization - ISKO), ISKO PL
20 – 22 września 2017
ZAKOPANE