OPŁATA KONFERENCYJNA

OPŁATA KONFERENCYJNA (do 31 lipca 2017)

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w formularzu zgłoszeniowym.

Dla Państwa przygotowaliśmy 2 wersje opłaty konferencyjnej (do wyboru):


Wszystkich zainteresowanych udziałem w XIV Forum INT prosimy o wniesienie opłaty najpóźniej do dnia 31 lipca 2017 na konto:

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI NAUKOWEJ
PKO BP S.A. Oddział 2 w Katowicach
nr rachunku 72 1020 2313 0000 3502 0145 1798
z dopiskiem: XIV Krajowe FORUM INT
wraz z nazwiskiem uczestnika


Koniec strony