FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w dwóch formatach:

Pobierz plik dla MS Word     Pobierz plik dla Adobe Acrobat

Formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną do 30 czerwca 2019 r. na adres:
forum.ptin@gmail.com


Pełne informacje o XV FORUM INT,
lokalizacji konferencji znajdą Państwo na stronie:
http://www.ptin.org.pl


Koniec strony