XV
Krajowe FORUM
Informacji Naukowej i Technicznej


INFORMACJA – WIEDZA – INNOWACJE
W EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI INFORMACYJNEJorganizowane przez

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI NAUKOWEJ
przy współpracy merytorycznejZakładu Zarządzania Informacją
Instytutu Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

orazMiędzynarodowego Towarzystwa Organizacji Wiedzy
(International Society for Knowledge Organization - ISKO), ISKO PL

pod patronatem

KOMITETU NAUKOZNAWSTWA PAN

18 – 19 września 2019
KRAKÓW