Organizator konferencji:
POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI NAUKOWEJ

Komitet organizacyjny

Przewodnicząca - dr hab. Diana Pietruch-Reizes

Członkowie

dr hab. Renata Frączek
dr Paloma Korycińska
dr Anna Matysek