REFERATY i PUBLIKACJA

Organizatorzy przewiduj± publikacje pozytywnie zrecenzowanych tekstów artykułów w punktowanym czasopi¶mie naukowym „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej”
Teksty referatów (10-15 stron, wersja elektroniczna) w celu ujednolicenia ich formy i przygotowania do publikacji prosimy przygotować według wskazówek na stronie http://www.ptin.org.pl / zakładka PTINT