VII KRAJOWE FORUM
INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ

pod hasłem
USŁUGI - APLIKACJE - TREŚCI
W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

organizowane przez
POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI NAUKOWEJ

pod patronatem honorowym
MINISTRA NAUKI

patronat medialny

17 - 19 WRZEŚNIA 2003
USTROŃKoniec strony