IV
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NAUCE
Katowice, 28 – 29 listopada 2012


Koniec strony