V
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NAUCE
Katowice, 27 – 28 listopada 2014


Koniec strony