BIBLIOTEKARSTWO BANKOWE
W POLSCE

pod hasłem
 
HISTORIA - TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ

zorganizowane przez
 
Zakład Bibliografii i Informacji Naukowej
Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytetu Śląskiego

Koło Naukowe Bibliotekoznawców
Uniwersytetu Śląskiego

pod patronatem
 
Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej
i
Centralnej Biblioteki NBP

14 MAJA 2003
KATOWICEKoniec strony