FORUM INTEGRACYJNE KRAJOWYCH STOWARZYSZEŃ Z  ZAKRESU INFORMACJI NAUKOWEJ, BIBLIOTEKARSTWA I  DZIEDZIN POKREWNYCH

zorganizowane przez
POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI NAUKOWEJ

ZAKŁAD BIBLIOGRAFII I INFORMACJI NAUKOWEJ
INSTYTUTU BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ
UNIWERSYTETU ¦LˇSKIEGO

CENTRALNˇ BIBLIOTEKĘ WOJSKOWˇ

pod patronatem
KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH

18 MAJA 2000
WARSZAWA


Koniec strony