DOSTĘP DO INFORMACJI EUROPEJSKIEJ
W WOJEWÓDZTWIE ¦LˇSKIM

zorganizowana przez
 
Uniwersytet ¦l±ski
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Zakład Bibliografii i Informacji Naukowej
 

Koło Naukowe Bibliotekoznawców
Uniwersytetu ¦l±skiego

 
Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej

24 KWIETNIA 2003
Sala Rady Wydziału U¦
Plac Sejmu ¦l±skiego 1
KATOWICE


Koniec strony