SEMINARIUM PTIN

Dnia 28 listopada 2003(piątek)

11:00-12:00

Prof. dr hab. Marta Grabowska

Uniwersytet Warszawski

 Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych

 

Polityka informacyjna Rządu RP

w zakresie integracji europejskiej

 

12:15-13:00

Priorytet tematyczny Technologie Społeczeństwa Informacyjnego w 6. Programie Ramowym Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej

Małgorzata Gliniecka

Krajowy Punkt Kontaktowy 6. PR

 

13:00-13:45

 

eContent - tworzenie, wykorzystywanie i dystrybucja

 treści cyfrowych

Agnieszka Chrząszcz

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu eContent

 Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 

Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie (Ostrobramska 109, I piętro).

Serdecznie zapraszamy

 


Koniec strony