SESJA JUBILEUSZOWA
Z OKAZJI 10-LECIA POWSTANIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

W dniu 27 września 2002 r. w gmachu Wydziału Filologicznego w Katowicach odbyła się Sesja Jubileuszowa z okazji 10-lecia Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej.

PROGRAM

11.00 - 11.15
Dziesięciolecie Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej
dr Diana Pietruch-Reizes

11.15 - 11.35
Co nam zostało z tych lat? Program SINTO po 15 latach
Prof. dr hab. Eugeniusz Ścibor

11.35 - 11.55
Informacja naukowa we współczesnej bibliotece
Prof. dr hab. Zbigniew Żmigrodzki

11.55 - 12.20
Promocja książki Informacja-wiedza-gospodarka

12.20 - 12.40
Kilka refleksji nad współczesnością i przyszłością informacji naukowej
dr hab. Wanda Pindlowa

12.40 - 13.00
O bibliometrii i cytowaniach bez emocji
Prof. dr hab. Barbara Stefaniak


Koniec strony