I KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ

I Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Jastrzębie Zdrój 19-21 listopada 1991r. Pod red. Andrzeja Bylickiego. Gliwice 1991, 141 s.

Nakład wyczerpany

SPIS TREŚCI

 

Słowo wstępne

Marian SURDYK

 

Informacja naukowa i techniczna oraz polityka jej rozwoju

Marian SURDYK

 

Kompleksowa obsługa informacyjna użytkownika

Edward DOMAŃSKI

 

Informacja naukowa jako element polityki naukowo-technicznej (Informacja naukowa o PAN)

Andrzej GROMEK

 

Rozwiązania sieciowe w bibliotece uczelnianej

Henryk SZARSKI, Izydor STATKIEWICZ, Zbigniew ZAJĄCZKOWSKI

 

Kompleksowa obsługa informacyjna użytkowników resortu przemysłu

Elżbieta STĘPIEŃ

 

Problemy kompleksowej obsługi użytkowników na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej

Stanisław BADOŃ

 

Użytkowanie i przydatność zachodnich czasopism biomedycznych w Głównej Bibliotece Lekarskiej

E. PIGOŃ

 

Charakterystyka i zastosowanie pakietów oprogramowań (Micro ISIS, Data Ease) w bazach tworzonych w Ośrodku Informacji i placówkach naukowych PAN

Irena BOGUSKA, Danuta WYWIÓRKA

 

Zastosowanie bazy danych w kolekcji kultur przemysłowych

Anna MISIEWICZ, Olga ILNICKA-OLEJNICZAK

 

Tworzenie komputerowych systemów informacyjnych (Sesja robocza)

Zbigniew KIERZKOWSKI

 

Technologia systemów ekspertowych w rozwiązywaniu problemów informacji naukowej i technicznej

Zdzisław S. HIPPE

 

Bazy danych prezentowane na Forum

Zofia WAWRZYCZEK

 

Podsumowanie

Andrzej BYLICKI

 

Lista uczestników