II KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ

II Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Jastrzębie Zdrój 14-16 września 1993r. Pod red. Anny Czumak-Bienieckiej. Gliwice 1993, 286 s.

Nakład wyczerpany

SPIS TREŚCI

 

Otwarcie FORUM

mgr Marian SURDYK

 

Problemy rozwoju informacji naukowej i technicznej w kraju

mgr Marian SURDYK

 

Cele, zadania i problemy państwowej polityki informacyjnej w krajach gospodarczo rozwiniętych

dr Jan KOZŁOWSKI

 

Społeczeństwo informatyczne - rola informatyki

prof. dr hab. Romuald W. MARCZYŃSKI

 

Polityka i informacja w zakresie ochrony własności przemysłowej

dr hab. inż. Wiesław KOTARBA

 

Rola informacji ofertowej w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych

mgr inż. Irma PĘCIAK

 

Piśmiennicze formy informacji firmowej Centralnego Ośrodka Informacji Budownictwa

dr inż. Zbigniew STANISZEWSKI

 

Stała Wystawa Budownictwa jako miejsce działalności promocyjnej

inż. Zdzisław OLENDZKI

 

Komputerowe bazy informacji w Centralnym Ośrodku Informacji Budownictwa

dr inż. Zbigniew STANISZEWSKI

 

Baza polskiego piśmiennictwa lekarskiego

mgr Halina DUSIŃSKA, mgr Danuta GRODZKA, mgr Dariusz KUŹMIŃSKI

 

Dwadzieścia lat z własną bazą danych

mgr Jadwiga BULKOWSKA, inż. Marek DOBRUCKI, Elżbieta LAMCH

 

Baza danych o zawartości polskich czasopism naukowych (PS JC)

doc. dr hab. Andrzej GROMEK, mgr Władysław SZCZĘCH

 

Bank Danych Fizykochemicznych - Datachem

dr inż. Joachim GOLLOR

 

Biblioteka programów narzędziowych PROISIS

mgr inż. Jacek PAŚNIK, mgr Magda SKUCIŃSKA

 

Kierunki rozwojowe komputerowych systemów informacyjnych

dr inż. Michał OSTROWSKI

 

Użytkowanie sieci komputerowych oraz usługi systemów otwartych do wspomagania informacyjnego badań

prof. dr hab. inż Zbigniew KIERZKOWSKI

 

Administrawanie strukturą komputerową w wymianie informacji opartej na sieciach komputerowych

mgr Ewa PISARZEWSKA

 

Problemy budowy i rozwoju struktur komputerowych do wymiany informacji

mgr inż. Mikołaj LUBIATOWSKI, prof. dr hab. inż. Zbigniew KIERZKOWSKI,

mgr inż. Krzysztof KOSARZYCKI, mgr inż. Bronisław ATAMANCZUK,

mgr inż. Stanisław JASIAK, mgr inż. Grzegorz BARTOSZEWICZ

 

Model współczesnej biblioteki akademickiej na przykładzie uczelni technicznych

mgr Edward DOMAŃSKI

 

Pakiety oprogramowania automatyzacji bibliotek. Przegląd i porównanie ofert

mgr inż. Jacek PAŚNIK

 

Aktualne problemy informacji skierowującej

prof. dr hab. Zbigniew ŻMIGRODZKI

 

Informacja patentowa jako instrument w procesie kształtowania strategii rozwoju przemysłu

mgr Marianna ZAREMBA

 

System informacji normalizacyjnej

mgr Jadwiga BOCHIŃSKA

 

System Informacji Budownictwa

mgr inż. Henryk WAŁCERZ

 

Kierunki rozwoju INT w resorcie przemysłu

mgr Elżbieta STĘPIEŃ

 

Ocena użyteczności łódzkich zakładowych ośrodków INTE w świetle wyników badań potrzeb informacyjnych użytkowników

dr Aleksandra WEJMAN-SOWIŃSKA

 

Udział polskiej literatury naukowej i technicznej w zagranicznych bazach danych

doc. dr hab. Barbara STEFANIAK

 

Import czasopism zagranicznych. Zasoby bibliotek szkół wyższych resortu Ministerstwa Edukacji Narodowej

mgr Elżbieta DUDZIŃSKA

 

Normalizacja w dziedzinie informacji naukowej i technicznej

mgr Hanna KŁODNICKA

 

Lista uczestników II FORUM INT