III KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ

III Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej. Jastrzębie Zdrój 29 maja - 2 czerwca 1995r. Pod red. Anny Czumak-Bienieckiej. Warszawa 1995, 435 s. ISBN 83-904561

Nakład wyczerpany

SPIS TREŚCI

 

Założenia Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej Państwa

dr Jan Krzysztof FRĄCKOWIAK

Założenia i problemy polityki państwa w dziedzinie informacji naukowej
Prof. dr hab. Juliusz Lech KULIKOWSKI

Strategiczny program rozwoju INT w kraju

Mgr Marian SURDYK

Stan prac nad ustawą o informacji naukowej

Prof. dr hab. Andrzej SZEWC

Polityka naukowa, polityka innowacyjna, polityka informacyjna
Dr Jan KOZŁOWSKI

Czy informacja naukowa może być towarem ?

Mgr Edward DOMAŃSKI

Potrzeby informacyjne w gospodarce rynkowej

Mgr Sabina B. ARCISZ

Potrzeby informacyjne małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych

a oferta placówek informacyjnych

Dr Anna GRZECZNOWSKA, dr Emilia MOSTOWICZ

Perspektywy rozwoju Akademickiej i Naukowej Sieci Komputerowej NASK
Prof. dr hab. Tomasz HOFMOKL, dr Maria BARANOWSKA

Krajowe zasoby informacyjne - główne źródło wymiany informacji w NASK

Mgr Elżbieta STĘPIEŃ, mgr Maria NOWACKA,

mgr Irena WOJTASIAK, mgr Marianna ZAREMBA

Banki terminologiczne jako bazy informacyjne

Mgr Hanna KŁODNICKA

Informacja naukowa wśród czynników wspomagania prac twórczych

i jej udział w rozwoju nauki i techniki

Prof. dr hab. inż. Adam GÓRSKI

Technologia informacyjna jako przedmiot kształcenia akademickiego

Dr Hanna BATOROWSKA, dr Barbara CZUBAŁOWA

Informacja naukowa jako przedmiot badań w pracach naukowo-badawczych
Dr Helena DRYZEK

Elektroniczne dostarczanie dokumentów

Prof. dr hab. Zbigniew ŻMIGRODZKI

Języki informacyjne stosowane w Polsce

Dr Joanna TOMASIK-BECK

Języki informacyjne w polskich bibliotekach medycznych

Lek. stom. Danuta GRODZKA, mgr Zofia POWIDEŁ

Problemy użytkowników końcowych systemów wyszukiwania informacji

i metody ich rozwiązywania

Prof. dr hab. Czesław DANIŁOWICZ

Rodzaje informacji o prawie a potrzeby informacyjne

Dr Diana PIETRUCH-REIZES

Kontakt człowiek - maszyna (nowa sytuacja użytkowników informacji)
Dr Maria PRÓCHNICKA

Informacyjne uwarunkowania dozoru symulacyjnego

Mgr inż. Lesław MICHNOWSKI

Pakiet INT

Mgr inż. Jacek PAŚNIK, mgr Magda SKUCIŃSKA

The Scientific & Technical Information Network

Mgr inż. Irma PĘCIAK

Nietypowe poszukiwania w bazach danych systemu STN International
Mgr inż. Irena FRONCZAK

Stan obecny i perspektywy rozwoju systemu informacji naukowej w wojsku
Płk dr Krzysztof KOWALSKI

Strategia rozwoju bibliotek akademickich i systemów informacyjnych

w kontekście przemian społecznych i ekonomicznych

Dr Danuta KONIECZNA

Zmiany organizacji bibliotek związane z komputeryzacją

Dr Artur JAZDON

Biblioteka wirtualna a przyszłość służb informacyjnych

w bibliotekach uczelnianych

Dr Wanda PINDLOWA

Ocena i wstępne wnioski z eksploatacji systemu VTLS

Mgr Ewa DOBRZYŃSKA-LANKOSZ

Ocena i wnioski z eksploatacji systemu

komputerowego APIS-ZB w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej

St. kustosz dypl. mgr Janina LIGMAN

Ocena i wnioski z eksploatacji systemu LECH BMS-02

Dr Stanisław BADON

Zintegrowany, komputerowy system zarządzania biblioteką

Mgr inż. Adam JESKE, mgr inż. Bogdan FICNER

Komputeryzacja w bibliotece głównej Politechniki Warszawskiej

Dr inż. Zbigniew ZAORSKI   

Działalność informacyjna bibliotek szkół wyższych podległych MEN

Danuta KAPINOS, Marek GÓRSKI

Dziś i jutro Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej

w pięćdziesięciolecie działalności

Halina GANIŃSKA

Biblioteki ośrodkami informacji biznesowej

Jolanta GOC

Zbiory muzealne i archiwalne Głównej Biblioteki Lekarskiej

im. Stanisława Konopki

Mgr Halina DUSIŃSKA

Komputeryzacja informacji biograficznej w Archiwum

Uniwersytetu Jagiellońskiego

Stan obecny, perspektywy, koncepcje

Mgr Marek Mariusz TYTKO

System informatycznej obsługi biblioteki "SOWA" w najnowszej wersji - Sokrates
Leszek MASADYŃSKI

Bank danych fizykochemicznych "DATACHEM"

Dr inż. Joachim GOLLOR, mgr inż. Wiesława TOROWSKA,

inż. Leokadia RDUCH

Zasoby informacyjne w rozległych sieciach komputerowych

dla wspomagania działań badawczych

Mgr Ewa PISARZEWSKA

Wstępne wyniki analizy ankiety - bazy mikro CDS/ISIS

Mgr Maria NOWACKA

Bazy danych działające w Ośrodku Informacji i Dokumentacji

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Mgr Irena WOJTASIAK

Bazy danych Urzędu Patentowego RP eksploatowane w systemie on-line

Mgr Marianna ZAREMBA

Praktyka komputerowo integrowanej wymiany informacji

Prof. dr hab. Zbigniew KIERZKOWSKI

Komputerowe struktury sieciowe

Mgr. inż Mikołaj LUBIATOWSKI

Tworzenie i rozpowszechnianie bibliotecznych zasobów informacyjnych

Prof. dr hab. Zbigniew KIERZKOWSKI, Mariusz POLARCZYK,

Tadeusz PANKOWSKI, Marek SZEWCZYK

Rozpowszechnianie zasobów informacyjnych

Prof. dr hab. Zbigniew KIERZKOWSKI, Marek SZEWCZYK

Lista uczestników III FORUM INT