Społeczeństwo informacyjne w perspektywie nowego tysiąclecia

Społeczeństwo informacyjne w perspektywie nowego tysiąclecia. Materiały z V Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane 18-21 października 1999. Pod red. D. Pietruch-Reizes, A. Sitarskiej i B. Stefaniak. Warszawa 2000, 127 s.
(PRACE PTIN NR 2) ISBN 83-904561-2-5

Cena: 10zł SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

ROZDZIAŁ I       INFORMACJA NAUKOWA i TECHNICZNA PO ROKU 2000

WANDA P1NDLOWA

Informacja naukowa i techniczna. Rok 2000 i dalej

TADEUSZ NOWOSAD

Platforma informacyjna u progu millenium

BARBARA ZAJĄCZKOWSKA

Wizja organizacji służb i usług informacyjnych po roku 2000 na podstawie doświadczeń Konsorcjum Śląskiego

JOLANTA GOC

Potrzeby informacyjne i możliwości ich zaspokajania w warunkach społeczeństwa informacyjnego

ROZDZIAŁ II     INFORMACJA A WSPÓLNOTY LOKALNE

ANNA SITARSKA

Wprowadzenie w problematykę informacyjną wspólnot lokalnych

ADAM DOBROŃSKI

Samorząd wojewódzki - realia i potrzeby informacyjne

EDELMAN ELŻBIETA

Obsługa informacyjna regionu Pomorza Zachodniego ze szczególnym uwzględnieniem informacji morskiej

ELWIRA T. ŚLIWIŃSKA

Centrum Informatyki „ZETO" S.A. w Białymstoku a kształtowanie potrzeb i kultury informacyjnej we wspólnotach lokalnych

ZDZISŁAW GĘBOŁYŚ

Ośrodek Informacji Lokalnej w Oświęcimiu - projekt

MAŁGORZATA ZMUDZKA-KOSAŁA

Informacja dla biznesu w bibliotece publicznej - doświadczenia Krakowa

SABINA CISEK

Informacja biznesowa dla społeczności lokalnych

MARIANNA ZAREMBA

Rola ośrodków informacji patentowej w kształtowaniu strategii rozwojowej szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw

ROZDZIAŁ III   INFORMACJA EUROPEJSKA ALEKSANDER SZCZYGŁO

Założenia programu informowania społeczeństwa - integracja Polski z Unią Europejską

JADWIGA BOCHIŃSKA

Normy i normalizacja europejska na tle krajowej działalności normalizacyjnej

ARIADNA WROŃSKA

Ośrodki informacji europejskiej w Szczecinie. Struktura. Działalność. Współpraca

DIANA PIETRUCH-REIZES

Informacja europejska w dydaktyce bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Uniwersytecie Śląskim