Informacja - Wiedza - Gospodarka

Informacja - Wiedza - Gospodarka. Materiały z VI Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej Katowice 18-20 września 2001. Pod red. W. Pindlowej i D. Pietruch-Reizes. Warszawa 2001, 443 s.
(PRACE PTIN NR 4) ISBN 83-904-561-4-1

Cena: 25zł