Usługi - Aplikacje - Treści
w gospodarce opartej na wiedzy

Usługi - Aplikacje - Treści w gospodarce opartej na wiedzy. Materiały z VII Krajowego Forum Informacji Naukowej i Technicznej Ustroń 17-19 września 2003. Pod red. D. Pietruch-Reizes i W. Babika. Warszawa 2004, 278 s.
(PRACE PTIN NR 5) ISBN 83-904561-5-X

Cena: 30zł