I Forum Integracyjne

Forum integracyjne krajowych stowarzyszeń z zakresu informacji naukowej, bibliotekarstwa i dziedzin pokrewnych. Materiały. Pod red. D. Pietruch-Reizes. Warszawa 2000, 180 s.
(PRACE PTIN NR 3) ISBN 83-904561-3-3

Cena: 10zł SPIS TREŚCI

PROGRAM FORUM

Słowo wstępne

Od redaktora

DIANA PIETRUCH-REIZES

Doba integracji europejskiej wyzwaniem dla Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej

ELŻBIETA MALINOWSKA

Europejskie programy informacyjne a rozwój bibliotek i informacji naukowej i technicznej w Polsce

JOANNA PASZTALENIEC-JARZYŃSKA

Rola Biblioteki Narodowej w kształtowaniu polityki informacyjnej kraju

ELŻBIETA BARBARA ZYBERT

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego a kształcenie na potrzeby społeczeństwa informacyjnego

WANDA PINDLOWA

Kształcenie uniwersyteckie na potrzeby społeczeństwa informacyjnego.

Cz. 1. Zmiany w kształceniu uniwersyteckim w ostatniej dekadzie XX wieku

MARIA KOCÓJOWA

Kształcenie uniwersyteckie na potrzeby społeczeństwa informacyjnego.

Cz. 2. Wpływ nowoczesnych mediów na kształtowanie potrzeb społeczeństwa

informacyjnego w zakresie kształcenia uniwersyteckiego z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

STANISŁAW CZAJKA

Polityka informacyjna w programie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

BARBARA ZAJACZKOWSKA

Doświadczenia Konsorcjum Śląskiego w świadczeniu usług informacyjnych

JERZY ROGUSKI

Charakterystyka działalności American Information Resource Center

BORYS CZERNIEJEWSKI

Infrastruktura informatyczna polskich środowisk naukowych - stan obecny

JACEK RYCHLEWSKI, MACIEJ STROIŃSKI, JAN WĘGLARZ

Biblioteki cyfrowe w koncepcji Polskiego Internetu Optycznego

IRMA PĘCIAK

Działalność Zespołu Informacji i Doradztwa Agencji Techniki i Technologii

ANDRZEJ JARZYNKOWSKI

Informacja naukowa w resorcie obrony narodowej

EWA FOLTYNIEWICZ

Zarys koncepcji Centralnej Biblioteki Wojskowej dotyczącej resortowego systemu biblioteczno-informacyjnego w świetle prac Komisji Europejskiej

ELŻBIETA DUDZIŃSKA

Kierunki modernizacji biblioteki wyższej uczelni technicznej – doświadczenia Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej

KRYSTYNA KOCZNOROWSKA, ELŻBIETA DZIUK-RENIK,

HIERONIM BLASZCZYK, BARBARA BARWIOLEK

Elektroniczne zasoby informacji w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie

MARIA DASZKIEWICZ

Ośrodki informacji naukowej i technicznej w warunkach gospodarki rynkowej

MARIA REKOWSKA

Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej jako centrum informacji społeczno-ekonomicznej

ŁUCJA TALARCZYK-MALCHER

System dokumentacji wyników badań naukowych w wyższej uczelni technicznej

WŁODZIMIERZ KOWALIK

Działalność informacyjna Ośrodka Informacji Naukowej i Bibliograficznej Wyższej Szkoły Oficerskiej im. gen. J.Bema

TOMASZ NAZARUK

Cyfrowe rozwiązania