Adres do korespondencji:
POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI NAUKOWEJ
Plac Sejmu Śląskiego 1, pokój 312
40-032 KATOWICE

Adres e-mail:
ptin@ptin.org.pl

Numer KRS 0000015162
REGON 012609602
NIP 5212900159

Nr konta:
72 1020 2313 0000 3502 0145 1798



Zapraszamy na
VII. Ogólnopolską Konferencję Naukową
ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ W NAUCE
Katowice, 29-30 listopada 2018
 


PROGRAM KONFERENCJI

INFORMATOR KONFERENCJI


*******************


Zapraszamy do składania tekstów do czasopisma
"Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej" (PTINT).