Adres do korespondencji:
POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI NAUKOWEJ
Plac Sejmu Śląskiego 1, pokój 312
40-032 KATOWICE

Adres e-mail:
ptin@ptin.org.pl

Numer KRS 0000015162
REGON 012609602
NIP 5212900159

Nr konta:
72 1020 2313 0000 3502 0145 1798
XV
Krajowe FORUM
Informacji Naukowej i Technicznej

Kraków, 18-19 września 2019
 
//
XV
Forum on Scholarly and Technical Information

September 18-19, 2019
K R A K Ó W, POLAND
Termin przesyłania zgłoszeń przedłużony do 15 lipca 2019 roku.