SKŁAD WŁADZ IV KADENCJI
POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

Zarząd Towarzystwa
 
Prezes: dr hab. Diana Pietruch-Reizes e-mail
Wiceprezes: dr Renata Frączek e-mail
Sekretarz: dr Anna Matysek e-mail
Skarbnik: Joanna Kapusta
Członkowie: dr Sabina Cisek e-mail
mgr Janusz Kołacz e-mail
dr Paloma Korycińska
dr Stanisław Skórka
mgr Barbara Szczepanowska e-mail
 

 

Komisia Rewizyjna
 
Przewodniczący: Krzysztof Zioło
Członkowie: Małgorzata Gajos-Gržetić
Jolanta Szulc
 

 

Sąd Koleżeński
 
Przewodniczący: Jacek Tomaszczyk
Członkowie: Arkadiusz Pulikowski
Maria Styblińska


Koniec strony