Zaproszenie do składania tekstów do czasopisma
„Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” (PTINT)


Szanowni Państwo,

Redakcja czasopisma „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” (PTINT) ma zaszczyt zaprosić Państwa do zgłaszania propozycji artykułów.
„PTINT” jest czasopismem obejmującym swym zakresem dziedzinę informacji naukowej (informatologii) i obszarów pokrewnych. Redakcja czasopisma przyjmuje oryginalne prace naukowe, wcześniej niepublikowane.

Osoby zainteresowane publikacją zapraszamy do zapoznania się z informacjami dla autorów, opublikowanymi na stronie internetowej http://www.ptin.org.pl
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat planowanych zeszytów specjalnych „PTINT”.

Z poważaniem,

dr hab. Diana Pietruch-Reizes

***

---> Zaproszenie do składania tekstów do zeszytu specjalnego PTINT 2018

Broker informacji, wiedzy i innowacji w Polsce i na świecie (teraźniejszość i przyszłość)

Szanowni Państwo,

Redakcja kwartalnika „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” zaprasza Państwa do nadsyłania artykułów do publikacji w Zeszycie Specjalnym PTINT poświęconym zagadnieniom zawodu brokera informacji, wiedzy i innowacji w warunkach polskich oraz na świecie.
Artykuły do publikacji w Zeszycie Specjalnym proszę przesyłać w terminie do 30 czerwca 2018 roku drogą elektroniczną na adres e-mail: diana.pietruch-reizes@uj.edu.pl---> Zaproszenie do składania tekstów do zeszytu specjalnego PTINT 2018

Teraźniejszość i przyszłość kształcenia akademickiego w zakresie zarządzania informacją i wiedzą

Redakcja kwartalnika „Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej” zaprasza do nadsyłania artykułów do publikacji w Zeszycie Specjalnym PTINT poświęconym wieloaspektowym zagadnieniom kształcenia akademickiego w zakresie zarządzania informacją i wiedzą.
Artykuły do publikacji w Zeszycie Specjalnym należy przesyłać w terminie do 15 lipca 2018 roku drogą elektroniczną na adres e-mail: diana.pietruch-reizes@uj.edu.pl


Szczegółowe informacje dotyczące technicznych wymogów dla publikowanych tekstów znajdują się stronie www.ptin.org.pl