Informacja i język ; księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Eugeniuszowi Ściborowi (1929-2003). Pod red. W. Babika i D. Pietruch-Reizes. Katowice 2013. (Prace PTIN nr 10).

Okładka
Informacja i język ; księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Eugeniuszowi Ściborowi (1929-2003). Pod red. W. Babika i D. Pietruch-Reizes. Katowice 2013. (Prace PTIN nr 10).