Kierunki i priorytety rozwoju informacji naukowej w kontekście budowania społeczeństwa wiedzy. Pod red. D. Pietruch-Reizes i W. Babika. Katowice 2006. (Prace PTIN nr 6).

Okładka
Kierunki i priorytety rozwoju informacji naukowej w kontekście budowania społeczeństwa wiedzy. Pod red. D. Pietruch-Reizes i W. Babika. Katowice 2006. (Prace PTIN nr 6).