Usługi – Aplikacje – Treści w gospodarce opartej na wiedzy. Pod red. D. Pietruch-Reizes i W. Babika. Warszawa 2004, 278 s. (PRACE PTIN NR 5) ISBN 83-904561-5-X

Okładka
Usługi – Aplikacje – Treści w gospodarce opartej na wiedzy. Pod red. D. Pietruch-Reizes i W. Babika. Warszawa 2004, 278 s. (PRACE PTIN NR 5) ISBN 83-904561-5-X