Zarządzanie informacją w nauce. Pod red. D. Pietruch-Reizes i W. Babika ; przy współpr. R. Frączek. Katowice 2010. (Prace PTIN nr 9).

Okładka
Zarządzanie informacją w nauce. Pod red. D. Pietruch-Reizes i W. Babika ; przy współpr. R. Frączek. Katowice 2010. (Prace PTIN nr 9).