Zarządzanie informacją w nauce. Pod red. D. Pietruch-Reizes. Katowice 2008.

Okładka
Zarządzanie informacją w nauce. Pod red. D. Pietruch-Reizes. Katowice 2008.