I Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej

18-20.11.1991