II Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej

14-16.09.1993