III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie Informacją w Nauce

15-16.12.2010