III Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej

29-16.05.1995