IV Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej

02-05.09.1997