IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie Informacją w Nauce

28-29.11.2012