IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej

25-28.09.2007