V Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej

19-21.10.1999