VI Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej

18-20.09.2001