VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie Informacją w Nauce

01-02.12.2016