VII Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej

17-19.09.2003