VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zarządzanie Informacją w Nauce

29-30.11.2018