VIII Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej

12-14.10.2005