X Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej

22-25.09.2009