XI Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej

20-23.09.2011