XII Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej

24-27.09.2013