XIII Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej

23-25.09.2015